Select Page

Priče iz stare Podgorice

Ono što zovu sreća

Kažu da je sve stvar sreće a kad se postavi pitanje što je zapravo I što nas to čini srećnim…teško ko bi mogao dati pravi odgovor.

Pripadnici tzv. kiničke škole, koja se u okviru antičke filozofije razvila kao jedna od sokratskih škola, tvrde da je osnovni uslov za sreću – vrlina. Vrlina je, dalje, zasnovana na razumu i tijesno povezana sa voljom i snagom karaktera, a svom nosiocu pored sreće, donosi i mudrost.

E sad,kako mi dnevno doživljavamo taj pojam sreće i što se podrazumijeva kad kažemo –nešto nemam sreće.Očekujemo li mi previše od tog stanja uma ili duše kada upravo koristimo takve odrednice o svom stanju.Da li znači da nismo srećni ako nam recimo ne ide u ljubavi ,poslu,prijateljstvu ili uopšteno generalizujemo stanje sreće?!

Čini se da ako probamo uprostiti I recimo dati odgovor kada znamo da smo srećni ,možda je upravo odgovor onaj koji proističe im stanja kada nam je um i srce mirno.No oni ljubopitljivi bi rekli da li je ipak mir u duši i umu sreća ili je to samo spokoj.

Moj zaključak jeste da je ipak relativan i “ulaz u prostore sreće”višesmjeran kao i različit za svaku osobu na svijetu .No zaključak je da svi mi osmijeh isto doživljavamo ,da je taj dar koji ima samo čovjek I da je od odlika kada nam se samo sreća nasmije ili nam namigne;)

Ipak treba tražiti izvore sreće bilo na dnevnoj varijanti ili upšte u velikom kako bi Bosanci rekli –vilajetu života .

Crnogorski stari izrazi

Donosimo vam listu starocrnogorskih izraza, kada već gledate u telefon, sami, ili sa prijateljem do vas provjerite za koliko njih znate značenje i kkoliko zapravo znate starocrnogorski.
A
adet, običaj
avetinja, e ž. lakomislena, glupa osoba, budala, ludak.
aferim, bravo , svaka čast
aknuti, – nem. svr. naglo, silovito krenuti; jurnuti.
air, korist
alavija, e ž.(tal. alla via, na put, upravo) nenadna sreća,
aluga, e –ž- gusta šuma.
amo, prilog ,ovamo.
ar, -a m (tur.ag, stid) 1. sramota , stid 2. čast ponos.
arija, e ž. zrak , podneblje, klima.
argatovati, raditi za platu….
(Preuzeto sa portala Antena m)

Crnogorski stari izrazi

B

bakračlija, e ž . uzengija, stremen
balčak, a m. (tur.balcak) držak u hladnog oružja (sablje, jatagana mača isl)
banuti, nem. svr, iznenada doći , odjednom se pojaviti
barabar, uporedo
bastati, basta, nesvr. (tal. bastare, biti dovoljan) biti sposoban za nešto
bataliti, prekinuti, završiti
belaj, nesreća, zlo
beziksanik, ika.m. osoba bez ljudskovine, nečovjek
besude, a s. bezvlašce, bezakonje
bogobitnik, -a m. nemoćan , nesposoban čovjek (fizički i duhovno),bogalj
bratučed-brat od strica
bronzin-šerpa za kuvanje
buljuk-a m.(tur.boluk)1. stado ovaca, 2. gomila ljudi, grupa
buruntija-e ž.(tur.buyrultu) poruka pismo

Dobre žene u sjećanju moje majke Božane

Sve porodice u našoj Pravoj kiš-mahali (Stara Varoš )živjele su u slozi i međusobnom poštovanju. Nijesu bile poznate svađe a ako je bilo nekih zađevica,kod djece, one su brzo smirivale.
Ton međusobnom uvažavanja davale su starije sugrađanke.Ne može, isticala je moja majka kada o njima govori a da se ne sjeti i istakne Janicu Mrčaricu,Nedu Seferović, Biru Hađžiahmetović, MerjemuTuzović, Ljubu Čelebić, Savnu
Rajković, Milju Radović, Duku Ivanović, Dragu Martinović, Vladu Milonjić, Meru Alivodić i još mnoge druge..Posebno i sa puno duha bila je Taja Knežević.
Bile su žene blage naravi sa velikim životnim iskustvom..Rado su prihvatale kako novodošle tako i one koji bi privremeno boravili u ovoj ulici.
Takva je bila i supruga Jovana Kekovića, Milka mnogo mlađa od pomenutih ,prihvaćena u novoj sredini vrlo srdačno jer je to svojim ponašanjem zasluživala.
Jovanova kuća dominirala je jednim prostorom ove ulice , na ulaz
u Krivu kiš mahalu. U prizemlju kuće nalazila se improvizovana
obućarska radnja u kojoj je čika Jovan opsluživao građane i izove dvije ulice ,da bi porodicu prehranio.
I danas mi odzvanjaju u ušima riječi moje moje majke Božane da je to bio skladan brak a ona nježna supruga i majka ,osobito žena blage naravi.
Imali su i divan porod,dva sina i tri kćeri.

U sjećanju mi je da se u vihoru Drugog svjetskog rata među
vršnjacima nalazio i njihov mlađi sin Rajo,koji je znao sa njima ići
do varošice Tuzi, snadbijevati porodicu sa potrebnim namirnicama, koje su se jedino tamo mogle naći jer su Tuzi, za
razliku od Podgorice, bila slobodnija varoš, bez represija nadstanovništvom.
Sve ovo što sam naveo podsjeća me na riječi moje majke o ovoj
porodici,posebno o komšinici Milki, jer je zračila toplinom sa
svakim sa kojim se srijetala.
Sa pijetetom se i ja sjećam naše blagorodne komšinice Milke
Jovanove Keković, koju sam zvao tetkom,kao i njena djeca moju
majku.
Preuzeto iz knjige Stara Podgorica (Milana –Miša Brajovića)

Malo o duši

U vremenu napretka tehnike ,kada se govori o mogućnostima pronalaska automobile koji će” lećeti kao ptice”zamjeni ljudske vrste robotima I svim čudima tehnike kao uma čovječjeg, pitanje glavno je –dje nam je duša?
Đe smo smjestili taj dio onoga što bi trebalo da nas čini ponosnim što pripadamo homo sapiens vrsti. Dušu mnoge religije smatraju i poistovjećuju sa perciptivnim i pokretačkim potencijama. Kažu da je ona
istovremeno i um i intuicija i osjećaj.
Prosto u ovoj kišnoj noći uz koncert Djorđa Balaševiča iz davne 2005 godine I uz čašicu vina nametnulo se ovo pitanje. Kakvi smo postali u savremenom dobu i koliko nas
fizičko materijalne stvari zaokupljuju I jesu li nam one postale osnovni princip u životu…zapitajte se makar na
koji minut.

Kari Šabanovi

by Aleksandar Leso Ivanović | stihove kazuje Hristina Janković

Novo

Novo

Poslednje objave
Interesantno
Putovanja
Priče iz stare Podgorice

Priče iz stare Podgorice

Đoko Dolar U Pravoj kiš –mahali živio je Đoko Filjov Perišić sa brojnom porodicom.Imao je pet kuća koje je stekao radomu u rudnicima Amerike i Francuske ,gdje je boravio oko dvadeset godina.Četiri kuće su bile u Staroj Varoši u Pravoj kiš-mahali a jedna u Novoj.Imao...

Koliko smo usamljeni

Koliko smo usamljeni

Omaž poznanstvima preko društvenih mreža Novo doba ili savremena tehnologija sigurno je donijela mnoge olakšicau komunikaciji , no da li su  nam razne društvene platforme oslonac za premošćavanje osjećaja usamljenosti ili su samo pogrešna vrata na koja...

Da li smo – regija bez perpektive?

Da li smo – regija bez perpektive?

 Kineska godina Kraj godine nam je na globalnim geopolitičkom planu donio razna iznenadjenja. Nezainteresovanost SAD i EU za Evropu očiglednisu, prosto su nestale vizije za Balkan ili su nas ostavili na tanjiru Rusiji i Kini. No, da pobrojimo važne dogadje-prošle...

Kategorije

Kategorije

Politika
Ljubav
Crna Gora
Poezija
Putovanja

Rusko-srpski circulus vitiosus u Crnoj Gori

U godini kada su pandemiološke mjere ponovo na snazi, kada svjetska ekonomija nalazi se na klizavom tlu, u Crnoj Gori nova politička posada izazvala je tektonske poremećaje.

Naime od kraja avgusta mjeseca prošle godine, nakon promjene vlasti i dolaskom  nove političke grupacije ustoličeni su  srbofobi na presto ove multietničke države i veći dio stanovništva nesrpskog je u priličnoj panici.

Srpski predznak u Crnoj Gori, obojen Ruskom hegemonijom počeo je dominirati kao glavna okosnica nove političke hijerarhije, gotovo u svim sferama od kulture, obrazovanja, ekonomije pa čak i u sportu je našao mjesto.

Nedavno je skoro pola zemaljske kugle moglo saznati iz sredstava javnog informisanja kao i društvenih mreža za apsurdno namještenje poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija. Ako smo po čemu se istakli kao država u regionu a i šire u poslednjem kvartalu, svakako smo ovim činom izazvali veliku pozornost, nažalost u negativnom smislu! Pomenuti velikodostojnik koji po profesiji predstavlja i treba širiti Božiju riječ na zemlji i prije svega miriti i pozivati ljude na mir po crkvenim kanonima upravo suprotno je uradio tog sramnog dana Cetinju, želeći svoj presto i po cijenu narodnog protivljenja. Nije neka mudra misao ali jeste logična koja otvara pitanje koga zapravo predstavljaju popovi u Crnoj Gori – narod ili politiku?

Poruka administratora: 

“U vremenu kada su ponovo ustale sjenke zlih prošlih dana crnogorske povijesti,vremenu kada multikulturalnost po kojoj je vazda Crna Gora bila poznata -probaju razbiti ljudi bez znanja vrijednosti države,u vremenu kada je potrebno biti ponosan na svoje korijene i braniti jezik,kulturu,tradiciju ,naciju crnogorsku nastao je ovaj blog I ostaće!U čast mog jedinog svijeta –Crne Gore ,da je vječna!”

 

 

Kako je Njegoš 13.05.1836 .godine pisao Gagiću:>

Vi znate, milostivi Gospodine, da su ljudi zli i mutni koji mogu buniti narod svuda opisani i dje su praviteljstva svoj temelj jako utvrdili, a kamoli medju ovijem slobodnijem narodom, koji nigda nije privika uzdu praviteljstva vrh sebe drzati.

Hristina Jannković

Administrator