Select Page
Priče iz stare Podgorice

Priče iz stare Podgorice

Priče iz stare Podgorice Hristina Janković Đoko Dolar U Pravoj kiš –mahali živio je Đoko Filjov Perišić sa brojnom porodicom.Imao je pet kuća koje je stekao radomu u rudnicima Amerike i Francuske ,gdje je boravio oko dvadeset godina.Četiri kuće su bile u Staroj Varoši...